For familiens skyld

lesbian muslim

Homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk vælger ofte at skjule deres seksualitet. De er bange for at miste deres familie og vil ikke udsætte forældre og søskende for vanære.


Verden over er der masser af sanktioner mod homoseksuelle. I over 80 lande er det ligefrem ulovligt at have et forhold til en person af samme køn. I Marokko og i Egypten kan man komme flere år i fængsel, mens man i Saudi-Arabien kan blive dømt til døden. Det betyder, at det ofte er negative opfattelser omkring homoseksualitet, mange flygtninge og indvandrere har med sig i bagagen, når de kommer til Danmark. Forældrene er gerne konservative og orienterer sig mod oprindelseslandet. De gamle traditioner bliver opretholdt i minoritetsmiljøerne, selvom de måske er udfaset i hjemlandet. Det kan være en del af forklaringen på, hvorfor homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk finder det ekstra vanskeligt at springe ud for deres familier.

  – Det handler om, hvor integreret den homoseksuelles familie er. Det kan virke angstfremkaldende for forældrene at acceptere homoseksualitet, da det vil være lig med ultimativ integration i det danske samfund. For mange vil det svare til, at de nu kapper det sidste bånd til deres oprindelige kultur, siger Ivar Herlev Sørensen, som er cand.mag. i arabisk og har forsket i homoseksualitet i Mellemøsten.


Familien betyder alt

Gode familierelationer betyder meget for unge med anden etnisk baggrund end dansk, og de spiller ofte en langt større rolle, end de gør for etniske danskere. Det mener Farwha Nielsen, projektrådgiver i organisationen LOKK, som blandt andet rådgiver unge minoritetsetniske i krise.

  – Danskere er opdraget ud fra en individualistisk og til tider egoistisk tankegang. Hvis man selv har det godt, er det fint at forlade familien, men mange af disse unge mennesker er opdraget ud fra en kollektivistisk tankegang. De står over for et enormt dilemma, da de mister en del af sig selv, hvis de forlader familien, siger hun.


Det prestigefyldte ægteskab

I de fleste indvandrer- og flygtningefamilier er der stor prestige i at få sine børn afsat til en god ægtefælle. Og gerne så tidligt som muligt.

  – Forældrene bruger ofte deres børn som succesparametre, fordi de måske ikke selv har opnået så meget i livet. Det er meget vigtigt, at børnene bliver godt gift og opfører sig efter forskrifterne. Derfor er det uheldigt, hvis sønnen eller datteren er homoseksuel, siger Malene Fenger-Grøndahl, medforfatter til bogen ”Den forbandede kærlighed” om homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk.

  For at tilfredsstille familiens behov vælger en del homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk at skjule deres seksualitet ved at indgå et heteroseksuelt proformaægteskab. Religion bliver som regel tillagt stor betydning i diskussionen om etniske homoseksuelles livsvilkår. Forskning viser imidlertid, at man ikke skal stirre sig blind på religionen som forklaringsfaktor. Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er faktisk religion, og hvad der er tradition. Ofte bliver det blandet sammen, og skriftsteder fra Koranen bliver hevet ind i diskussionen om homoseksualitet. Men det er forkert, mener Ivar Herlev Sørensen, der er cand.mag. i arabisk og har forsket i homoseksualitet i Mellemøsten.

 – Der er en tendens til, at man tillægger religionen utrolig stor betydning, men det afspejler ikke virkeligheden. Det giver ikke mening at forklare konkrete fænomener som homoseksualitet via Koranen – eller Bibelen for den sags skyld. Det er rigtigt, at man kan finde passager begge steder, som fordømmer noget a la homoseksualitet, men det er de allerfærreste mennesker, der lever bogstaveligt efter skrifternePopulære opslag